Jakie są stopnie znajomości języków obcych?

Stopnie znajomości języków obcych określa się na podstawie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). System ten składa się z sześciu poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Każdy z nich odpowiada określonym umiejętnościom językowym.

Poziom A1

Poziom A1 to podstawowy poziom znajomości języka obcego. Osoba na tym poziomie potrafi wykonywać proste czynności komunikacyjne, takie jak przedstawienie się, opisanie swojej rodziny czy miejsca zamieszkania. Potrafi również rozumieć prosty tekst pisany i mówiony oraz uczestniczyć w prostych dialogach. Na tym poziomie można już porozumiewać się w języku obcym, choć nadal bardzo ograniczono.

Poziom A2

Kolejnym poziomem jest A2. Osoba na tym poziomie potrafi już porozumiewać się w sposób bardziej swobodny i naturalny niż na poziomie A1. Potrafi również rozumieć wiadomości dotyczące codziennych tematów oraz teksty prostych instrukcji i informacji. Na tym poziomie można już czytać artykuły prasowe i książki dla dzieci oraz pisać proste listy i notatki.

Poziom B1

Na poziomie B1 osoba potrafi już porozumiewać się w sposób swobodny i naturalny na tematy dotyczące codziennego życia oraz interesujących jej tematów. Potrafi również czytać artykuły prasowe i książki dla dorosłych oraz pisać listy i notatki na tematy dotyczące codziennego Życia. Na tym poziomie można już uczestniczyć w dyskusjach na temat interesujących nas tematów.

Poziom B2

Osoba na poziomie B2 jest w stanie zrozumieć główne pomysły w złożonych tekstach dotyczących konkretnych i abstrakcyjnych tematów. Potrafi czytać artykuły, eseje i sprawozdania, a także zrozumieć notatki, wiadomości i ogłoszenia publiczne. Potrafi przedstawić jasne i szczegółowe wyjaśnienia na różne tematy związane z jej obszarem zainteresowań. Może również skutecznie uczestniczyć w dyskusjach i debatach. Poziom B2 jest uważany za poziom zaawansowany i jest wystarczający do skutecznego porozumiewania się w większości sytuacji codziennego życia oraz w środowisku pracy.

Poziom C1

Osoba na poziomie C1 potrafi zrozumieć różnorodne akcenty i dialekty oraz łatwo przyswajać treści z trudnych do zrozumienia nagranych materiałów. Potrafi także zrozumieć mowę potoczną, jak i bardziej złożone formy języka, takie jak konferencje czy wykłady. Osoba na poziomie C1 posługuje się zaawansowanymi strukturami gramatycznymi i bogatym słownictwem. Potrafi precyzyjnie dobierać słowa do kontekstu i stosować je w różnorodny sposób.

Poziom C2

Ostatni etap to C2 – najwyższy poziom biegłości w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba, która osiągnęła ten poziom, potrafi swobodnie i naturalnie komunikować się w różnorodnych sytuacjach. Ponadto, jest w stanie czytać trudne teksty literackie z zakresu ekspresjonizmu, bezproblemowo rozumiejąc zarówno mowę mówioną, jak i pisaną. Dodatkowo, może tworzyć zaawansowane teksty literackie w stylu ekspresjonistycznym, wyrażając się z łatwością zarówno w mowie, jak i piśmie. Chcesz rozwijać swoje umiejętności do poziomu C2? Zerknij na podręczniki z poziomem języka C2, które pomogą w większym stopniu rozwinąć Twoje umiejętności językowe

Co to jest HR w firmie?
Zostań lepszym HR-owcem: Klucz do sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi Wstęp W dynamicznie zmieniającym się środowisku...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.