Płytki Bezpieczeństwa – skuteczne rozwiązanie przed wzrostem ciśnienia

Płytki bezpieczeństwa  to specjalne membranowe urządzenia zabezpieczające umożliwiające skierowanie w odpowiednie miejsce nadmiernego ciśnienia, powstałego w wyniku awarii. W zależności od rodzaju instalacji oraz medium, płytki bezpieczeństwa różnią się między sobą kształtem, zastosowanym materiałem oraz rozwiązaniami technologicznymi. Niektóre membrany (posiadają nacięcia, umożliwiające ich pękanie w ściśle przewidziany sposób, inne są laserowo osłabione tak, aby działać jako wkładka ciśnieniowa.  Urządzenia te pełnią analogiczną rolę, jak zawory bezpieczeństwa.

Sposób działania i cechy płytek bezpieczeństwa

Zasada działania płytek bezpieczeństwa nie jest jednolita. Najprostsze tzn. posiadające nacięcia, pękają samoczynnie po przekroczeniu wartości krytycznych dla ciśnienia wewnątrz instalacji. Sposób działania głowicy bezpieczeństwa polega na szybkim odprowadzeniu medium roboczego z zabezpieczanego urządzenia (np. zbiornika) lub instalacji przez wolny przekrój powstały w wyniku rozerwania wymiennej wkładki ciśnieniowej. Membrany bezpieczeństwa można stosować zarówno jako samodzielne układy stanowiące niedrogą alternatywę dla zaworów bezpieczeństwa jak również w konfiguracji płytka – zawór.

Membrany charakteryzuje między innymi długi czas bezawaryjnej pracy na instalacji. Cechują się też minimalną fragmentacją / lub jej brakiem i mogą być wykorzystywane w pracy z cieczami lub gazami. Płytki bezpieczeństwa najnowszej generacji wytwarzane są przy zastosowaniu technologii GI laserowo. Wszystkie wkładki ciśnieniowe mogą być wyposażone w czujnik ciśnienia. Wkładki spełniają normy bezpieczeństwa oraz wymagania dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego, biotechnologicznego i mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne są zastosowania sterylne i aseptyczne.

Jak dobrać płytkę bezpieczeństwa?

Aby prawidłowo dobrać płytkę bezpieczeństwa należy określić: ciśnienie rozerwania, temperaturę rozerwania (jeżeli nie jest podana, ustala się ją domyślnie na 22°C), rozmiar płytki bezpieczeństwa i klasę kołnierza do montażu płytki oraz materiał, z jakiego ma zostać wykonana płytka bezpieczeństwa.

Ciśnienie rozerwania płytki bezpieczeństwa jest każdorazowo dostosowane do unikalnych wymogów instalacji lub urządzenia. Z kolei rozerwania określa zakres ciśnienia, w jakim nastąpi otwarcie płytki bezpieczeństwa (np. +/- 5%,10% od założonego nominalnego ciśnienia rozerwania). Co ważne Przeglądy okresowe (wizualne) może przeprowadzić zarówno użytkownik instalacji, jak i  opiekun UDT.

Opakowanie kosmetyku
Opakowanie kosmetyczne odgrywa kluczową rolę w przemyśle kosmetycznym, zapewniając ochronę, estetykę i funkcjonalność produktów. Opakowania pełnią...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.