Czym jest geodezja?

Geodezja to nauka zajmująca się wyznaczaniem kształtu i rozmiaru Ziemi, a także pomiarami  jej różnych części oraz określaniem punktów na powierzchni.

Geodezja, różnica między klasyczną a nowoczesną

Geodezję dzielimy na klasyczną, która uwzględnia pomiary sporządzane na powierzchni Ziemi i nowoczesną, która zajmuje się pomiarem w skali całego globu poprzez zastosowanie sztucznych satelitów.

Geodezja swoimi korzeniami sięga czasów starożytnych

Początki geodezji sięgają IV tysięcy lat p.n.e. kiedy to zaczynano mierzyć odległości, wyznaczać granice. To właśnie wtedy powstawały pierwsze mapy. Ślady te widoczne są w Mezopotamii, Chinach, Egipcie. Starożytni geodeci nazywani byli mierniczymi albo geometrami. Z czasem, coraz więcej uczonych  (m.in. Anaksymander, Pitagoras, czy Arystoteles) wysuwało tezy o kulistości Ziemi.

Odkrycia geograficzne

Odkrycia nowych terenów wymagały sporządzania map tych obszarów. Wyprawy poszerzały wiedzę o świecie, co pozwoliło udoskonalić mapy oraz zbadać kształt Ziemi.

XIX i XX wiek

Szybki rozwój nauki, który dokonał się w XIX i XX wieku, przyspieszył rozwój geodezji. Przyczyniły się do tego szczególnie możliwości użycia komputerów oraz aparatury elektronicznej.

Początki geodezji w Polsce

Pierwsza informacja o osobach dokonujących pomiaru ziem, czyli żerednikach królewskich pochodzi z XII wieku. Spory graniczne sądził podkomorzy królewski, zarządzając również dobrami królewskimi. Dodatkowo powołano podkomorzego ziemskiego, który mianował komorników granicznych. Za panowania ostatniego Jagiellona, wprowadzono miarę powierzchni włókę oraz ukazał się pierwszy podręcznik geodezji. Za czasów Zygmunta III Wazy utworzono katedrę geodezji na Akademii Krakowskiej.

Czas rozbiorów, dwudziestolecie międzywojenne

Państwa zaborcze po rozbiorach wprowadzały własne systemy miar. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie musiało się uporać z jego ujednoliceniem. W 1925 roku uchwalono bardzo ważne przepisy dotyczące mierniczych przysięgłych. Rozwój dalszych zmian zakłócił wybuch II Wojny Światowej.

Po II Wojnie Światowej

Utworzono w 1945 roku Główny Urząd Pomiarów Kraju, który nadzorował pracę geodetów. Kilka lat po wojnie nie było możliwości prowadzenia biura menniczego. W 1989 zaczęto otwierać prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne. Zaczęły wchodzić w życie nowe ustawy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Technologia w geodezji

Po raz pierwszy w Polsce zastosowano technologie informatyczne w 1960 roku. Doszło do tego przy pomocy maszyny cyfrowej XYZ. Rozwijały się także metody fotogrametryczne, dzięki którym sporządzano mapy. Dla rozwoju tej dziedziny przydatne były zdjęcia lotnicze, które wykonywano na terytorium kraju.

Geodezja w XXI wieku

Obserwujemy od lat coraz szybszy rozwój technologii, dzięki której można z coraz większą precyzją dokonywać pomiarów, coraz szybciej przetwarzane zostają dane pomiarowe, obliczenia. Powstają coraz to nowe udogodnienia. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest oprogramowanie geodezyjne CubicOrb. Sprawdź je!

Czym zajmuje się kartograf?
Zastanawiasz się, czym zajmuje się kartograf? Przeczytaj, na czym polega jego praca. Dowiedz się, o zaletach...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.