Jakie są stopnie znajomości języków obcych?

.

Stopnie znajomości języków obcych określa się w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). System ten składa się z sześciu poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Każdy z nich odpowiada określonym umiejętnościom językowym.

Poziom A1

Poziom A1 to podstawowy poziom znajomości języka obcego. Osoba na tym poziomie potrafi wykonywać proste czynności komunikacyjne, takie jak przedstawienie się, opisanie swojej rodziny czy miejsca zamieszkania. Potrafi również rozumieć prosty tekst pisany i mówiony oraz uczestniczyć w prostych dialogach. Na tym poziomie można już porozumiewać się w języku obcym, choć nadal bardzo ograniczono.

Poziom A2

Kolejnym poziomem jest A2. Osoba na tym poziomie potrafi już porozumiewać się w sposób bardziej swobodny i naturalny niż na poziomie A1. Potrafi również rozumieć wiadomości dotyczące codziennych tematów oraz teksty prostych instrukcji i informacji. Na tym poziomie można już czytać artykuły prasowe i książki dla dzieci oraz pisać proste listy i notatki.

Poziom B1

Na poziomie B1 osoba potrafi już porozumiewać się w sposób swobodny i naturalny na tematy dotyczące codziennego życia oraz interesujących jej tematów. Potrafi również czytać artykuły prasowe i książki dla dorosłych oraz pisać listy i notatki na tematy dotyczące codziennego Życia. Na tym poziomie można już uczestniczyć w dyskusjach na temat interesujących nas tematów.

Poziom B2

Podręczniki z poziomem języka C2, osoba na tym poziomie potrafi już porozumiewać się w sposób swobodny i naturalny na tematy dotyczace codziennego Życia oraz interesujacych jej tematow. Potrafi równiez czytac artykuly prasowe i ksiazki dla doroslych oraz pisac listy i notatki na tematy dotykajace codziennego Życia. Na tym poziomie mozna juz uczestniczyc w dyskusjach na temat interesujacych nas tematow oraz rozumiec teksty trudniejsze.

Poziom C1

Na poziomie C1 osoba potrafi juz porozumiewac sie w sposob swobodny i naturalny na tematy dotykajace codziennego Życia oraz interesujacych jej tematow. Potrafi równier czytac artykuly prasowe i ksiazki dla doroslych oraz pisac listy i notatki na temat trudniejszych zagadnien. Na tym poziomie mozna juz uczestniczyc w dyskusjach na trudniejsze tematy oraz rozumic teksty bardzo trudne.

Poziom C2

Ostatni poziom to C2 – najwyższy stopien znajomości jezuka obcego. Osoba posiadajaca ten stopien potrafi porozumiewac sie swobodnie i naturalnie nawet przy trudnych sytuacjach konwersacyjnych lub debataach na trudne tematy. Potrafi równier czytac artykuly prasowe, ksiazki dla doroslych oraz pisac listy i notatki bezblednie stosujac slownictwo specjalistucze lub techniczne. Na tym poziome mozna doswiadczać pelni swobody jezykowej.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.